خانه هنر آریا فضایی مناسب برای هنرمندان، کیوریتورها، نویسندگان و محققان ایرانی و بین‌المللی است تا در کنار هم فرصتی برای اقامت و کار کردن در تهران داشته باشند.